„Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS privatumo politika numato principus, kuriais vadovaudamasi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS ir jos patronuojamosios įmonės (toliau – grupė) tvarkys savo klientų asmens duomenis. Grupės privatumo politika yra taikoma visiems klientams ir vartotojams, kurie yra fiziniai asmenys, ir kurie perka prekes, produktus ir paslaugas, teikiamas įmonių grupei priklausančių įmonių bei lankosi parduotuvėse ir įmonių grupės internetinėje svetainėje. Grupės įmonės naudoja asmens duomenis siekdamos teikti kuo geresnes prekes ir paslaugas savo klientams ir tinkamai vykdyti visus iš sutartinių santykių kylančius ir įstatymuose numatytus įsipareigojimus.

„Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS
 „Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS yra įmonių grupė, kurią iš esmės sudaro tokios mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės kaip „Kaubamaja“ AS, „Selver“ AS, OÜ „Kulinaaria“, SIA „Selver Latvia“, AS „TKM King“, „Viking Security“ AS, OÜ „TKM Beauty“, OÜ „TKM Beauty Eesti“, „TKM Auto“ OÜ, „KIA Auto“ AS, AS „VIKING MOTORS“, SIA „Forum Auto“, SIA „Verte Auto“, UAB „KIA Auto“, „Tallinna Kaubamaja Kinnisvara“ AS, OÜ „Tartu Kaubamaja Kinnisvara“, SIA „TKM Latvija“ ir UAB „TKM Lietuva“.
Grupę sudarančių įmonių klientų asmens duomenų valdytojų kontaktiniai duomenys:
- „Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS – adresas: Kaubamaja 1 Tallinn 10143, el. paštas: dpo@kaubamaja.ee;
- „Kaubamaja“ AS – adresas: Gonsiori 2 Tallinn 10143, el. paštas: kaubamaja@kaubamaja.ee;
- „Selver“ AS – adresas: Pärnu mnt 238 Tallinn 11624, el. paštas: selver@selver.ee;
- OÜ „Kulinaaria“ – adresas: Taevakivi tn 7b Tallinn 13619, el. paštas: info@kulinaariatoit.ee;
- AS „TKM King“ – adresas: Betooni 14 Tallinn 11415, el. paštas: info@tkmking.ee;
- „Viking Security“ AS – adresas: A. H. Tammsaare tee 62 Tallinn 11316, el. paštas: info@vikingsecurity.ee;
- OÜ „TKM Beauty Eesti“ – adresas: Gonsiori 2 Tallinn 10143, el. paštas: ilu@ilu.ee;
- OÜ „TKM Beauty“ – adresas: Gonsiori 2 Tallinn 10143, el. paštas: ilu@ilu.ee;
- KIA Auto AS – adresas: Ülemiste tee 2 Tallinn 11415, el. paštas: dpo@kia.ee
- AS „VIKING MOTORS“ – adresas: Tammsaare tee 51 Tallinn 11316, el. paštas: viking@vikingmotors.ee;
- SIA „Forum Auto“ – adresas: Karla Ulmana gatve 101 Marupe Marupes nov. LV-2167 Latvia, el. paštas: info@forumauto.lv;
- UAB „KIA Auto“ – adresas: Perkūnkiemio 2 Vilnius 12126 Lietuva, el. paštas info@kiavilnius.lt.

- „Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts“ – adresas: Gonsiori 2 Tallinn 10143, el. paštas: kinnisvara@nginvest.ee;

- „Osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara“ – adresas: Riia 1 Tartu 51013, el paštas: kinnisvara@nginvest.ee.

Visi klausimai, susiję su įmonių grupės renkamų asmens duomenų tvarkymu, teikiami naudojantis anksčiau nurodytais įmonių grupės kontaktiniais duomenimis arba tiesiogiai įmonių grupės Duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo@kaubamaja.ee.
 
Privatumo politikos apimtis
Privatumo politika yra taikoma visiems klientams ir vartotojams, kurie yra fiziniai asmenys, ir kurie perka prekes, produktus ir paslaugas, teikiamas įmonių grupei priklausančių įmonių arba lankosi parduotuvėse ar įmonių grupės internetinėje svetainėje.
Be privatumo politikos nuostatų grupei bei Partnerių programai – bendrai lojalių klientų programai, kurią vykdo grupei priklausančios „Selver“, „Kaubamaja“, „ABC King“, „SHU“, „I.L.U.“ ir „L´Occitane“ – priklausančios internetinės parduotuvės „Kaubamaja“, „Selver“, „Selveri Köök“ ir „I.L.U“ taiko specialias asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Internetinės parduotuvės „Kaubamaja“ taikomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas galite rasti čia . Internetinės parduotuvės „Selver“ taikomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas galite rasti čia . Internetinės parduotuvės „Selveri Köök“ taikomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas galite rasti čia , o internetinės parduotuvės „I.L.U.“ taikomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas galite rasti čia . Partnerių programos tikslais renkamiems asmens duomenims taikomas duomenų tvarkymo sąlygas galite rasti čia .

Kokius asmens duomenis renka įmonių grupė?
Įmonių grupei priklausančios įmonės renka tokius asmens duomenis, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti kuo geresnių paslaugų teikimą savo klientams, įskaitant, bet neapsiribojant pavarde, asmens kodu, el. pašto adresu, pašto adresu, telefono numeriu, pageidaujama kalba, tiesioginės rinkodaros pasirinkimais ir technologine informacija, gauta iš skaitmeninių prietaisų (pvz. slapukų ir kitų panašių technologijų). Įmonių grupei priklausančios įmonės taip pat gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis, reikalingus siekiant užtikrinti kuo geresnių paslaugų teikimą savo klientams, su sąlyga, kad apie jų rinkimo tikslus, apimtį ir būdus klientai bus informuoti iš anksto.
Įmonių grupė gali atsisakyti perduoti prekes ar teikti paslaugas jei tokių paslaugų teikimas yra neįmanomas netvarkant asmens duomenų.

Kokiais būdais įmonių grupė renka asmens duomenis?
Įmonių grupė asmens duomenis renka su kliento sutikimu užmezgus ir plėtojant santykį su klientu, t.y. jam perkant ir naudojant įmonių grupės produktus ir paslaugas. Įmonių grupė klientų asmens duomenis renka tik jei tokius duomenis klientai teikia savanoriškai.

Kokiais tikslais įmonių grupė tvarko asmens duomenis?
Įmonių grupė tvarko jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
- administruodama klientų santykius ir komunikuodama su klientais;
- sudarydama sutartis ir įgyvendindama su klientais sudarytų sutarčių nuostatas;
- atsakinėdama į klientų užklausas;
- plėtodama ir analizuodama klientų santykius su grupės įmonėmis;
- teikdama produktus ir paslaugas;
- tiesioginio marketingo tikslais;
- tenkindama savo teisėtus interesus;
- tirdama klientų įpročius;
- administruodama ir plėtodama teikiamas paslaugas;
- naudodama ir tobulindama savo internetinę svetainę;
- organizuodama konkursus ir apklausas;
- sudarinėdama pardavimų statistiką;
- asmenų ir turto apsaugos tikslais;
- vykdydama teisinius įsipareigojimus.

Kaip įmonių grupė saugo jūsų asmens duomenis?
Rinkdama, saugodama ir tvarkydama klientų asmens duomenis įmonių grupė naudoja modernias, tinkamas, technines ir organizacines apsaugos priemones, kurios užtikrina, kad asmens duomenys, saugomi klientų duomenų bazėse ir grupei priklausančių įmonių internetinėse svetainėse nebūtų neteisėtai pasiekiami, keičiami, atskleisti ar sunaikinti. Tik įgalioti asmenys turi prieigas bei galimybę keisti ir tvarkyti asmens duomenis.

Asmens duomenų perdavimas

Grupei priklausančios įmonės asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, kurios teikia grupei reikalingas paslaugas (pvz. programinės įrangos tobulinimas, tiesioginio marketingo laiškų siuntimas, mokėjimų ir pašto paslaugų teikimas). Su visomis tokias paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis, kurioms perduodami asmens duomenys, grupė sudaro sutartis dėl asmens duomenų apsaugos ir perduodamų duomenų konfidencialumo užtikrinimo. Paslaugas teikiančas trečiąsias šalis galima rasti grupei priklausančių įmonių bei partnerių programos internetinių svetainių skiltyje „Duomenų tvarkytojai“ arba sužinoti susisiekus su atitinkama grupei priklausančia įmone naudojantis anksčiau pateiktais kontaktiniais duomenimis. Be to, įstatymuose numatytais atvejais grupės įmonės gali perduoti asmens duomenis priežiūros, tyrimų ir įstatymų įgyvendinimo tarnyboms.
 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis
Grupės įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik tol, kol tai yra reikalinga siekiant užtikrinti santykį tarp kliento ir grupės įmonės arba kitą panašų santykį, iki kol klientas atsiima savo sutikimą leisti grupei tvarkyti asmens duomenis arba, tvarkant duomenis mokestiniais ar teisiniais tikslais, iki tol, kol baigiasi įstatymuose numatytas laikotarpis.

Tiesioginė rinkodara ir nuomonės apklausos
Grupės įmonės gali naudoti su kliento sutikimu gautus asmens duomenis norėdamos išsiųsti jam informaciją apie akcijas, kampanijas ir pasiūlymus bei organizuodamos klientų nuomonės apklausas. Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, galite bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis sekdami rinkodaros žinutėje esančias nuorodas arba tiesiogiai kreipdamiesi į grupės įmonę, kurios tiesioginės rinkodaros laiškų nebenorite gauti.

Slapukų naudojimas
Grupės įmonių internetinės svetainės naudoja slapukus. Slapukas yra nedidelės apimties tekstinė byla, kurią naršyklė automatiškai išsaugo vartotojo įrenginyje. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie internetinės svetainės naudojimo įpročius siekiant pagerinti vartotojo patirtį.
Internetinės svetainės naudoja šiuos slapukus:
- sesijos slapukus su tikslu įgalinti svetainės naudojimą;
- nuolatinius slapukus su tikslu prisiminti kliento pasirinkimus svetainėje;
- pirmosios ir (arba) trečiųjų šalių slapukus su tikslu klientui rodyti atitinkamas reklamas ir pasiūlymus;
- trečiųjų šalių analitinius slapukus su tikslu optimizuoti rinkodaros komunikaciją.

Vartotojas gali ištrinti savo įrenginyje saugomus slapukus ir (arba) užblokuoti slapukų saugojimą pakeisdamas atitinkamus naršyklės nustatymus. Atsisakius slapukų naudojimo internetinė svetainė gali nefunkcionuoti taip, kaip buvo numatyta, ir (arba) tam tikras funkcionalumas gali būti neprieinamas.
Be analitinių slapukų, internetinės svetainės naudoja pikselius (pikselių žymes, žiniatinklio indikatorius), kurie yra naudojami stebėti svetainės naudojimą. Tokių priemonių naudojimo asmenį galinčių identifikuoti duomenų tvarkymo taisyklės neapima.

Ne asmens duomenų tvarkymas
Lankantis įmonių grupės internetinėse svetainėse įmonės gali rinkti tokius ne asmens duomenis, kaip lankymosi svetainėje data ir laikas, iš svetainės siunčiama informacija, naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos pavadinimai, interneto paslaugų tiekėjas ir kita panaši informacija. Šiuos duomenis grupės įmonės tvarko anonimiškai ir naudoja internetinių svetainių funkcionalumo tobulinimo tikslais.

Vaizdo įrašai
Siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą įmonių grupės parduotuvėse ir salonuose naudojama vaizdo stebėjimo įranga. Stebėjimo metu surinktų vaizdo įrašų ir su jais susijusių asmens duomenų valdytojas yra grupės narys, kuriam priklauso stebėjimo kameros.
Prieiga prie bet kokių vaizdo įrašų suteikiama tik asmenims, kurie pagal pareigas yra įgalioti susipažinti su vaizdo įrašais.
Vaizdo įrašai saugomi iki 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai šis laikotarpis pratęsiamas dėl vykstančių priežiūros procedūrų, susijusių su asmenų ir turto apsauga.

Asmens duomenų perdavimas šalims, nepriklausančioms Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei
Grupės įmonės gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims (šalims, nepriklausančioms Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei) tik turėdamos tam teisinį pagrindą. Grupės įmonės gali naudotis tarptautinių paslaugų teikėjų ar bendradarbiavimo partnerių paslaugomis duomenims tvarkyti ir, tokiu atveju, grupės įmonės įsipareigoja užtikrinti, kad yra teisėtas pagrindas asmens duomenų perdavimui ir kad duomenys yra saugūs remiantis galiojančiais įstatymais.

Profiliavimas
Įmonių grupė gali naudoti klientų asmens ir pirkinių statistinius duomenis atlikdama profilio analizę, kurios tikslas yra perprasti klientų lūkesčius ir pasiūlyti geresnes prekes ir paslaugas. Tokio profiliavimo rezultatų grupės įmonės nelaiko reikšmingais priimdamos klientus liečiančius teisinę galią turinčius sprendimus.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu
Jūs galite bet kada teirautis apie savo asmens duomenis grupei priklausančios įmonės, kuriai suteikėte tokius duomenis, prašyti asmens duomenų pakeitimų ar perdavimo, arba pareikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
Prašymus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, prašome teikti elektroniniu būdu „Tallinna Kaubamaja“ grupės Duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu: dpo@kaubamaja.ee arba grupės įmonei, kuriai suteikėte savo asmens duomenis naudodamiesi anksčiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą, prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu būdu.
Grupei priklausančios įmonės gali atmesti jūsų prašymą, jei jūsų tapatybė negali būti patvirtinta arba jei asmens duomenys negali būti perduoti saugiai. Grupė gali atsisakyti patenkinti jūsų prašymą ištrinti asmens duomenis jei įsipareigojimas tvarkyti asmens duomenis kyla iš galiojančios sutarties, taikytinos teisės arba jei tokie duomenys reikalingi su asmenų arba turto apsauga susijusių teisinių ieškinių ruošimui, teikimui ar gynimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Privatumo politikos keitimas
Grupė gali bet kada pakeisti ar papildyti savo privatumo politikos nuostatas. Galiojanti privatumo politikos versija visuomet prieinama įmonių grupės svetainėje.

Skundų teikimas
Jei pastebėjote, kad kuri nors grupės įmonė pažeidė jūsų teises tvarkydama asmens duomenis, nedelsiant kreipkitės į atitinkamą grupės įmonę naudodamiesi anksčiau pateiktais kontaktiniais duomenimis arba „Tallinna Kaubamaja“ grupės Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@kaubamaja.ee, bei Duomenų apsaugos inspekciją (www.aki.ee) arba teismą.