Žr. toliau pateiktą lentelę dėl konkrečių KIA modelių techninės apžiūros intervalų.